Biuletyn Informacji Publicznej
Pływalnia Powiatowa w Rykach

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:
Kompleksowa dostawa paliwa gazowego i świadczenie usług dystrybucji do budynku Pływalni Powiatowej w Rykach.
 
Znak sprawy - PP.1.272.5.2019. (Nr ogłoszenia: 575183-N-2019).
 
Kompleksowa dostawa paliwa gazowego i świadczenie usług dystrybucji do budynku Pływalni Powiatowej w Rykach.
 
Znak sprawy - PP.1.272.4.2018. (Nr ogłoszenia: 591928-N-2018).
Kompleksowa dostawa paliwa gazowego i świadczenie usług dystrybucji do budynku Pływalni Powiatowej w Rykach.
 
Znak sprawy - PP.1.272.3.2017. (Nr ogłoszenia: 560542-N-2017).

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego i świadczenie usług dystrybucji do budynku Pływalni Powiatowej w Rykach.

Znak sprawy - PP.1.272.1.2015. (Nr ogłoszenia: 96667-2015).

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego i świadczenie usług dystrybucji do budynku Pływalni Powiatowej w Rykach. Znak sprawy - PP.1.272.4.2014. (Nr ogłoszenia: 133649-2014).

 

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego i świadczenie usług dystrybucji do budynku Pływalni Powiatowej w Rykach. Znak sprawy - PP.1. 272.20.2013. (Nr ogłoszenia: 243490-2013)

1. Ogłoszenie o zamówieniu.

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

3. Informacja o wyborze oferty Wykonawcy.

Dostawa energii elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku  Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz.1059) do budynku Pływalni Powiatowej w Rykach. (nr ogłoszenia 1916500-2013)

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3. Zmiana treści ogłoszenia

4. Wyjaśnienia Nr 1 do SIWZ

5. Informacja o wyborze oferty Wykonawcy

6. Informacja o udzieleniu zamówienia