Biuletyn Informacji Publicznej
Pływalnia Powiatowa w Rykach

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
na wykonanie usługi w zakresie konserwacji obejmującej przegląd, remont, napełnienie, legalizację i ewentualną utylizację gaśnic oraz ewentualną próbę ciśnieniową hydrantu wewnętrznego oraz węży stanowiących wyposażenie Pływalni Powiatowej w Rykach w roku 2019.
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
na wykonanie usługi w zakresie konserwacji obejmującej przegląd, remont, napełnienie, legalizację i ewentualną utylizację gaśnic oraz ewentualną próbę ciśnieniową hydrantu wewnętrznego oraz węży stanowiących wyposażenie Pływalni Powiatowej w Rykach w roku 2018.
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
na wykonanie usługi w zakresie konserwacji obejmującej przegląd, remont, napełnienie, legalizację i ewentualną utylizację gaśnic oraz ewentualną próbę ciśnieniową hydrantu wewnętrznego oraz węży stanowiących wyposażenie Pływalni Powiatowej w Rykach w roku 2017.
 

 

Pływalnia Powiatowa w Rykach zaprasza do składania ofert na najem  otwartej powierzchni użytkowej - 4 mkw. w holu wejściowym obiektu sportowego – pływalni, przy ul. Janiszewskiej 2 w Rykach

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie usługi w zakresie konserwacji obejmującej przegląd, remont, napełnienie, legalizację i ewentualną utylizację gaśnic oraz ewentualną próbę ciśnieniową hydrantu wewnętrznego oraz węży stanowiących wyposażenie Pływalni Powiatowej w Rykach w roku 2016

 
 
Pływalnia Powiatowa w Rykach zaprasza do składania ofert na najem  otwartej powierzchni użytkowej - 2 m2 w holu wejściowym obiektu sportowego – pływalni, przy ul. Janiszewskiej 2 w Rykach, z przeznaczeniem na instalację automatu/automatów z artykułami sportowymi i zabawkami lub dodatkowo z zabawkami:
 
a) automatu samoobsługowego (mechanicznego) z czepkami i ochraniaczami ( ewentualnie, dodatkowo z kąpielówkami),
 
b) automatu samoobsługowego (mechanicznego) z zabawkami. 
 
 
 

Pływalnia Powiatowa w Rykach zaprasza do składania ofert na najem powierzhcni użytkowej o wymiarach 10 - 12 m2 w holu przy przebieralniach (strefa płatna) obiektu sportowego – pływalni, przy ul. Janiszewskiej 2 w Rykach, z przeznaczeniem na prowadzenie nieuciążliwej działalności spójnej z usługami oferowanymi przez Pływalnię Powiatową w Rykach.

Treść ogłoszenia oraz warunki umowy. 

Pływalnia Powiatowa w Rykach zaprasza do składania ofert na najem  otwartej powierzchni użytkowej - 2 m2 w holu wejściowym obiektu sportowego – pływalni, przy ul. Janiszewskiej 2 w Rykach, z przeznaczeniem na instalację dwóch automatów z artykułami spożywczymi:

a) automatu samoobsługowego z napojami gorącymi,

b) automatu samoobsługowego z napojami zimnymi i przekąskami. 

 

Treść ogłoszenia oraz warunki umowy.